Video Foto Galeri Yazarlar
30.5.2017 - Salı

Molla Suheyl

Mü’mine Mücahide Hanımlara İthaf (2)

Malumumuz Anadolu coğrafyasında yaşayan binlerce âlim yapılan değişikliklerle (buna inkilap diyorlar ) bir gecede cahil hale getirildi.

14 Kasım 2014 19:13
A
a
Âlimler cahil hale getirildi ki toplum ilmin hakikatini öğrenemesin. Bu hakikatler bu toplumun erkeklerinden uzaklaştırıldığı gibi kadınlarından da uzaklaştırıldı. Hatta kadınlar hakkında “Müslüman Kadın olsa olsa cahil olur.” Tarzında bir düşünceyi beyinlere büyük oranda yerleştirdiler. Nihayetinde Müslüman kadın ve genç kızlar bu cehalet yaftası altında ezilmemek için “bilgi” uğruna dinlerinde taviz verme pahasına da olsa diploma sahibi olma derdine düştü.

Peki, diplomalar ilmin varlığını yansıtır mı? Veya diplomalar ilme müsavimidir? Gerçek şu ki diplomalar sadece ilam adına avunma pozisyonundadır.

Hayat rehberimiz kur’an ilim öğrenmeyi emrederek nazil olmaya başlamışken cehalet kadınların terk edilemez bir vasfı haline gelemez ve getirilemez. Cehalet olabilir fakat benimsenemez.

Aslında cahillik müslümanların değil, İslam’dan nasibini alamamış olanların vasfıdır. Zira onlar hayatta elde etmemiz gereken tek şey olan rıza-i ilahi’ye mazhar olmanın ilminden mahrum kalmışlardır. Esasen İslam tarihi şanlı ilim ve bilim inkılaplarıyla doludur. Bu inkılablar bu yazının konusu olmadığı için üzerinde durmaya lüzum yoktur.

Bu ümmetin aslı; okuyan, okudukça zevk alan ve okumaya doymayan bir ümmettir. Okumak derken bu ümmet sadece kur’an okumadı. Zira kütüphanelerimiz hala tasnifi yapılmamış kitaplarla doludur.

Buraya kadar aktıralanlar bu ümmetin kadınlarınıda kapsıyor. Bir yazarın şu cümlelerini hatırlar gibiyim “Eğer ümmet kızlarını okullara göndermekten çekindiyse ve göndermemeyi yeğlediyse bu, ümmetin cahilliği benimsediği için değildir. Bu, ne okuduğumuz ve nasıl okutulduğuna karşı çıkışımızdandır.”

Kadınlar Hz. Aişe (r.anha)’yi bilmezlermi ki cehaleti kendilerine bir prensip gibi kabulleniyorlar. Birazdan okuyacak olduğumuz şeyler zannediyorum ki şu zamanda ki ümmete ibretlik birkaç cümle olacaktır. Zira İslam’ın kıymetli âlimleri kimlerden icazet almış ve bu icazetleri hangi devirde almışlar onlara kısmen değinilecek.

Hadis ilminde kendisinden bu yana daha iyisinin olmadığı kabul edilen İbni Hacer el-Askalani (H.773-852) ve ilmi bütün dünyaya nam salmış, eserleriyle hemen her konuda ümmeti aydınlatan merhum İmam Celaleddin Es-Suyuti (H.849-911) İslam tarihi eserlerine bakıldığında bu iki âlimin yaşadığı zamanların ümmetin sıkıntılı olduğu zamanlardan olduğu öğrenilir.

Öncelikle İbni Hacer üzerinde birkaç bilgiye değinelim. İbni Hacer eserlerinde yüzlerce icazet aldığı hocalarının arasında 50’den fazla kadın hocadan icazet aldığını söylüyor. [1] İbni Hacer Kadın hocaları arasında Fatıma Binti Müneccea et-Tenuhiyye’yi örnek verir ve bu kadın hocasından büyük kitaplarından bazısının icazetini aldığını söyler. İbni Hacer’in verdiği başka bir örnek ise Fatıma el-Makdisiyye’dir.

İmam Suyuti hakkında ise bilinen 600 civarında hocadan icazet aldığı ve bu hocalardan 42 tanesinin kadın olduğundan[2] Suyuti 400 civarında eseri ile ümmete ışık olmuştur. Her ikisinden de ve bu ikisine icazet verenlerden de Allah razı olsun.
            Bunların dışında başka bazı örnekler;
·         Emetül Vahid Binti Hüseyn El-Mahamili: Kur’an hafızı, fıkıh âlimi, matematik ve dil uzmanıdır.
·         Nefise Binti Ebu Muhammed: İmam Şafii (rh.a)’in hadis okuduğu hocalardan biridir.
·         Aişe Binti Muhammed: Yaşadığı zamanın Dımeşk’teki (Şam) en büyük muhaddisidir. İbni Hacer’e icazet verenlerdendir. Buhari’nin tamamını çocuk denecek yaşta ezberlemiştir.
·         Sittularab Binti Muhammed: Hanbeli mezhebinin ileri gelenlerindendir. Hadis okutmuştur. Hadis hafızı Heysem ondan icazet almıştır.
·         Hicri 7. Asrın ilim ehli arasında sayılan Zeyneb Binti Ahmed Kudüs, Şam, Kahire ve Medine’de hadis halkaları kurmuş ve buralarda onlarca talebeye Buhari icazeti vermiştir.
Bu yazılanlarda çıkan sonuç herkesçe, umuyorum ki aşikârdır. Rabbim bizleri rızasından ayırmasın.


[1] Örnekler. Eş-Şeyh El-Hafız ibni Hacer el-Askalani Dimesk
[2] Örnekler. İyad Halid Tabba İmam Celaleddin Suyuti Dimesk


Haber var islah eder, haber var ifsad eder
Adana Oto Kiralama Hatay Araç Kiralama Hatay Oto Kiralama